4.1. VỊ TRÍ BỘ MẠCH

Trường phái mạch lý châm cứu lục khí sử dụng bộ mạch thốn khẩu( mạch quay) để chẩn đoán bệnh. Mạch lý châm cứu lục khí cũng gồm có 3 bộ vị là thốn, quan xích.

Ảnh minh họa thốn quan xích.

  TẢ HỮU
THỐN Thử Thủy
QUAN Kim Mộc
XÍCH Hỏa Thổ

Vị trí các tạng phủ trong bộ mạch

Comments are closed.