BỘ DƯƠNG MỘC THỦ CHÂM

Đặc điểm: bộ Dương Mộc thủ châm lấy kinh Tam tiêu làm chủ kinh các kinh Phế, Đại trường, Tâm bào, Tâm, Tiểu trường.

1 3T- Quan Xung.

Vị trí: Cách gốc móng ngón áp út 0,1 thốn.

2 3T- Dịch Môn.

Vị trí: Úp bàn tay, lấy cuối nếp gấp khe ngón đeo nhẫn và ngón út.

3 3T- Trung Chữ.


Vị trí: sấp bàn tay, lấy ở chỗ lõm sau khớp bàn ngón, khe khớp giữa ngón 4 và 5

4 3T- Dương Trì.

Vị trí: Bàn tay sấp, chỗ lõm cạnh ngoài gân cơ duỗi chung, thẳng khe ngón 3 và 4 lên.

5 3T-  Chi Cấu

Vị trí: Bàn tay sấp, khuỷu tay hơi co, từ giữa cổ tay đo lên 3 thốn là huyệt.

5 TBL- Khúc Trạch.

Vị trí: Trên nếp gấp khuỷu tay, bờ trong gân cơ nhị đầu cánh tay.

4 Đtr- Hợp Cốc

Vị trí: Khép ngón tay cái vào ngón tay trỏ. Chỗ lồi cao nhất khoảng giữa xương bàn tay là huyệt.

3 Phế- Thái Uyên.

Vị trí: Chỗ lõm trên lằn chỉ cổ tay thẳng từ ngón cái xuống

2 TTr- Tiền Cốc.

 Vị trí: Viền ngón tay 5 phía ngoài, ranh giới da sáng màu và tối màu, huyệt nằm trên khớp bàn ngón tay 5.

1 Tâm- Thiếu Xung.

Vị trí: Cách góc móng ngón tay út 0,1 thốn.

6 Đtr- Khúc Trạch

Vị trí: Co khuỷu tay vuông góc, huyệt nằm ở đầu ngoài nếp gấp khuỷu.

Huyệt Khúc Trì

Leave a Comment