Bộ Tâm Bào

Đặc điểm: Bộ Âm Hoả thủ châm lấy kinh Tâm Bào Lạc làm chủ kinh, các kinh Phế, Đại trường, Tam tiêu, Tâm, Tiểu trường làm phụ kinh.

Điều trị các bệnh liên quan đến màng tim và màng não như:_ Viêm màng não, u màng não, viêm màng tim, tràn dịch màng tim,..

1 TBL-
Trung Xung.

Vị trí: Điểm chính giữa đầu ngón giữa.

2 TBL- Lao Cung.

Vị trí: Huyệt nằm trên gan tay, khi co tay nắm lại huyệt nằm giữa đầu móng tay ngón 2 và 3.

3 TBL- Đại Lăng.

Vị trí: Nằm trên lằn chỉ cổ tay, giữa 2 gân tay.

4 TBL- Giản Sử.

Vị trí: Nếp gấp cổ tay thẳng lên 3 thốn, giữa 2 khe gân.

5 Đtr-
Dương Khê

Vị trí: Chỗ lõm bờ ngoài lằn sau cổ tay, khi duỗi ngón cái, huyệt nằm tại lõm giữa cơ duỗi dài và duỗi ngắn ngón cái.

4 Phế- Kinh Cừ.

Vị trí: Mặt trong đầu dưới xương quay, nếp gấp cổ tay thẳng lên 1 thốn.

Huyệt Kinh cừ

3 TTr-
Hậu Khê.

Vị trí: Tay ngón tay út hơn co, huyệt nằm ở nếp lằn chỉ tay phía ngón út dưới khớp bàn ngón tay 5.

2 Tâm-
Thiếu Phủ.

Vị trí: Huyệt nằm ở gan tay, nắm tay lại huyệt nằm ở đầu móng tay út trỏ vào.

1 3T-
Quan Xung.

Vị trí: Cách gốc móng ngón áp út 0,1 thốn.

Huyệt Quan xung

6 TTr- Tiểu Hải.

Tay hơi co, huyệt nằm ở chỗ lõm mỏm khuỷu tay

Huyệt Tiểu HảiLeave a Comment