Bộ Tiểu Trường

Đặc điểm: Bộ Tiểu trường(bộ Dương Thuỷ thủ châm) lấy kinh Tiểu trường làm chính kinh, các kinh Phế, Đại trường, Tâm bào, Tam tiêu, Tâm làm phụ kinh.

Điều trị: Các bệnh liên quan đến ruột non như viêm ruột, u ruột, lồng ruột, nhiễm khuẩn tiêu hóa, đi ngoài do ăn thực phẩm bẩn.
 
Link video ở cuối bài viết
 

1 TTr-
Thiếu Trạch.

Vị trí: Góc cách chân móng tay út 0,1 thốn.

2 TTr-
Tiền Cốc.

 Vị trí: Viền ngón tay 5 phía ngoài, ranh giới da sáng màu và tối màu, huyệt nằm trên khớp bàn ngón tay 5.

Huyệt Tiền Cốc

3 TTr- Hậu Khê.

Vị trí: Tay ngón tay út hơn co, huyệt nằm ở nếp lằn chỉ tay phía ngón út dưới khớp bàn ngón tay 5.

Huyệt Hậu Khê

4 TTr-
Uyển Cốt.

Vị trí: Chỗ lõm giữa xương móc và xương bàn tay 5.

5 TTr-
Dương Cốc.

Vị trí: Chỗ lõm giữa xương đậu và mỏm trâm trụ.

Huyệt Dương Cốc

5 Tâm-
Thiếu Hải.

Vị trí: Co tay vuông góc, huyệt nằm ở cuối nếp gấp khuỷu tay phía trong.

Huyệt Thiếu Hải

4
3T-  Dương Trì

Vị trí: Bàn tay sấp, chỗ lõm giữa cạnh ngoài gân cơ các ngón tay và xương mắt cá tay.

Huyệt Dương Trì

3 TBL-
Đại Lăng.

Vị trí: Nằm trên lằn chỉ cổ tay, giữa 2 gân gan tay lớn và bé.

Huyệt Đại Lăng

2 Đtr-
Nhị Gian.

Vị trí: Chỗ lõm phía trước ngoài khớp bàn ngón tay. Ngón trỏ nắm tay để dễ xác định huyệt.

Huyệt Nhị Gian

1 Phế- Thiếu Thương.

Vị trí: Cách góc móng tay cái 0,1 thốn.

Huyệt Thiếu Thương

6 3T-
Thiên Tỉnh.

Vị trí: Từ mỏm khuỷu tay lên 1 thốn, giữa chỗ lõm là huyệt.

Huyệt Thiên TỉnhLeave a Comment