CÁCH KẾT NỐI HAI TẠNG PHỦ

Quy tắc trao đổi hành: Trao đổi giữa hai tạng phủ mang hành X, Y thông qua huyệt hành Y trên kinh hành X nối với huyệt hành X trên kinh hành Y.

Đây là một quy tắc rất quan trọng và căn bản trong châm cứu lục khí.

Các bước thực hiện:

VD: trao đổi giữa 2 cơ quan Thận và Tỳ.

  • Bước 1: Xác định hành của tạng phủ.

Thận- hành Thuỷ, Tỳ- hành Thổ.

  • Bước 2: Xác định hành của huyệt:
  • Bước 3: Áp dụng quy tắc trao đổi hành: huyệt hành Y trên kinh hành X nối với huyệt hành X trên kinh hành Y.

Trong trường hợp này cần tìm huyệt hành Thổ trên kinh hành Thuỷ( kinh Thận) và huyệt hành Thuỷ trên kinh Thổ( kinh Tỳ)

Như vậy cần dùng huyệt 4 Thận để nối với 2 Tỳ để chữa bệnh Tỳ, Thận( có thể châm kim, dán salonpas, day hai huyệt này cùng lúc để chữa bệnh).

Trao đổi giữa Thận và Tỳ trường hợp Thận hoạt động mạnh, Tỳ hoạt
động yếu
Trao đổi giữa Thận và Tỳ trường hợp Tỳ hoạt động mạnh, Thận hoạt
động yếu

VD 2: Trao đổi giữa 2 kinh Thận và Vị.

  • Bước 1: Xác định hành của tạng phủ.

Thận- hành Thuỷ, Vị- hành Hoả.

  • Bước 2: Xác định hành của huyệt:

Bước 3: Áp dụng quy tắc trao đổi hành: huyệt hành Y trên kinh hành X nối với huyệt hành X trên kinh hành Y.

Trong trường hợp này cần tìm huyệt hành Hoả trên kinh hành Thuỷ( kinh Thận) và huyệt hành Thuỷ trên kinh Hoả( kinh Vị)

Như vậy cần dùng huyệt 3 Thận để nối với 3 Vị.

Cách xác định nhanh trao đổi hành:

Sau khi đã thành thạo các bước trên, nắm vững được cách xác định hành có thể xác định nhanh hành nối thông qua quy tắc sau:

Quy tắc cặp 6: 2 huyệt trao đổi hành với nhau có tổng số kí tự bằng 6.

Ví dụ huyệt 4 Thận nối với huyệt 2 của Tỳ thì 4+2= 6, huyệt 3 Thận nối với 3 Vị thì 3+3=6.  Quy tắc này rất quan trọng khi lập nhanh bộ huyệt lục khí.

Leave a Comment