GIỚI THIỆU Y MỆNH-医命

Xét cho cùng, đích đến và ước muốn của mỗi người trong cuộc sống này đều là hạnh phúc.

Tất cả những điều gì làm ta bất hạnh, đau khổ đều được gọi là bệnh.

Bệnh-病

Y TẾ- 醫濟

Điều trị các triệu chứng của thân bệnh

Y MỆNH -医命

Thay đổi cuộc sống để hạnh phúc hơn gọi là Y Mệnh-医命

BẢN ĐỒ Y MỆNH -医命

Tạo hóa sinh ra chúng ta đã cho chúng ta một tấm bản đồ Y Mệnh dựa vào giờ ngày tháng của ta.

BẢN ĐỒ Y MỆNH -医命

Dẫn đường cho ta đi đúng hướng trong cuộc sống để đạt được thành công và hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH Y MỆNH -医命

Hướng dẫn đọc bản đồ Y Mệnh qua đó giúp chúng ta có những định hướng, hướng đi đúng trong cuộc sống

Từ đó tìm được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Các buổi học được tổ chức hàng tháng, mỗi tháng một chủ đề

Các chủ để như:  tìm ra bệnh tật mà mình sẽ mắc phải để phòng tránh, tìm người quý nhân trong cuộc sống, chọn nghề nghiệp, tìm ra mục đích sống của mình,...

CHƯƠNG TRÌNH Y MỆNH -医命

CHƯƠNG TRÌNH
Y MỆNH THÁNG 5- THIÊN MỆNH-天命 

Tìm được Thiên Mệnh, mục đích sống ý nghĩa sống của mỗi người.
Biết được bài học lớn trong cuộc đời mà mình cần phải học
Tìm được niềm vui trong sâu thẳm tiềm thức.

BẤM ĐỂ XEM VÀ THAM GIA
Y MỆNH THÁNG 5