ĐƠN VỊ ĐO TRONG CHÂM CỨU

Trong châm cứu người ta sử dụng đơn vị đo lường là thốn. 1 thốn có độ dài bằng bề ngang của ngón cái người bệnh. Một thốn của mỗi người có chiều dài khác nhau do ngón tay của mỗi người dài ngắn khác nhau. Khi xác định huyệt cho ai thì lấy thốn của người đó chứ không phải thốn của người thầy thuốc.

Đơn vị đo trong châm cứu

Một số đặc điểm của huyệt vị:

  • Huyệt thường nằm ở ranh giới da sáng màu và sẫm màu như: phần trung gian giữa da của gan tay và mu tay, gan chân và mu chân.
  • Huyệt thường nằm ở các nếp: nếp cổ tay, nếp khuỷu tay, khuỷu chân, cổ chân.
  • Huyệt thường nằm ở chỗ lõm, khe, hốc xương.

Lưu ý: những đặc điểm này nhằm xác định nhanh và chính xác huyệt hơn tuy nhiên không đúng tuyệt đối cho mọi huyệt

Leave a Comment