HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH ĐẠI TRƯỜNG

1.Tĩnh
huyệt- 1 Đtr- Thương Dương.

Vị trí: Góc trong chân móng ngón tay trỏ, cách chân móng 0,1 thốn.

2.
Vinh huyệt- 2 Đtr- Nhị Gian.

Vị trí: Chỗ lõm phía trước khớp ngón tay trỏ.

3. Du huyệt- 3 Đtr- Tam Gian.

Vị trí: Ở chỗ lõm phía sau khớp ngón tay trỏ.

4.
Nguyên huyệt- 4 Đtr- Hợp Cốc

Vị trí: Khép ngón tay cái vào ngón tay trỏ. Chỗ lồi cao nhất là huyệt

5.
Kinh huyệt- 5 Đtr- Dương Khê

Vị trí: Dạng ngón tay cái, huyệt nằm ở giữa khe lõm ở cổ tay.

6. Hợp
huyệt- 6 Đtr- Khúc Trì

Vị trí: Co khuỷu tay vuông góc, huyệt nằm ở đầu ngoài nếp gấp khuỷu.

Leave a Comment