HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH ĐỞM

1. Tĩnh huyệt – 1 Đởm – Túc Khiếu Âm.

Vị trí: Bên ngoài ngón chân thứ 4, cách góc móng chân 0,1 thốn.

2. Vinh huyệt – 2 Đởm – Hiệp Khê.

Vị trí: Khe giữa xương bàn chân ngón thứ 4-5.

3. Du huyệt – 3 Đởm – Túc Lâm Khấp

Vị trí: Giữa ngón 4 và 5 bàn chân kéo thẳng lên gặp gân ngón út ở đâu thì huyệt nằm ở phía sau đó.

4. Nguyên huyệt – 4 Đởm – Khâu Khư.

Vị trí: Từ giữa ngón chân 4 và 5 kéo thẳng lên gặp mắt cá ngoài, ở đó có chỗ lõm là huyệt.

5. Kinh huyệt – 5 Đởm – Dương Phụ

Vị trí: Từ đỉnh cao nhất mắt cá ngoài đo lên 4 thốn.

6. Hợp huyệt – 6 Đởm – Dương Lăng Tuyền

Vị trí: Chạy dọc theo bờ xương phía ngoài chân, tìm chỗ lõm giữa 2 xương cẳng chân

https://youtu.be/TXAqCvu1Clg

Comments are closed.