HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÂM.

1.
Tĩnh huyệt- 1 Tâm- Thiếu Xung.

Vị trí: Cách góc móng ngón tay út 0,1 thốn.

2-
Vinh huyệt- 2 Tâm- Thiếu Phủ.

Vị trí: Huyệt nằm ở gan tay, nắm tay lại huyệt nằm ở đầu móng tay út trỏ vào.

3- Du
huyệt- 3 Tâm- Thần Môn.

Vị trí: Nằm trên nằm chỉ cổ tay, thẳng từ kẽ ngón tay 4-5 kéo xuống.

4-
Kinh huyệt- 4 Tâm- Linh Đạo

Vị trí: trên huyệt Thần Môn 1,5 thốn.

5- Hợp
huyệt- 5 Tâm- Thiếu Hải.

Vị trí: Co tay vuông góc, huyệt nằm ở cuối nếp gấp khuỷu tay phía trong.

Leave a Comment