HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TÂM BÀO.

1.  Tĩnh huyệt- 1 TBL- Trung Xung.

Vị trí: Điểm chính giữa đầu ngón giữa.

2. Vinh huyệt- 2 TBL- Lao Cung.

Vị trí: Huyệt nằm trên gan tay, khi co tay nắm lại huyệt nằm giữa đầu móng tay ngón 2 và 3

3. Du huyệt- 3 TBL- Đại Lăng.

Vị trí: Nằm trên lằn chỉ cổ tay, giữa 2 gân tay.

4. Kinh huyệt- 4 TBL- Gian Sử.          

Vị trí: Nếp gấp cổ tay thẳng lên 3 thốn, giữa 2 khe gân.

5. Hợp huyệt- 5 TBL- Khúc Trạch.

Vị trí: Tại nếp gấp cánh tay, chia nếp gấp cánh tay làm 3 phần bằng nhau, huyệt Khúc Trạch nằm ở 1/3 trong.

 

 

Leave a Comment