HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG KINH THẬN

1. Tĩnh huyệt – 1 Thân – Dũng Tuyền.

Vị trí: Điểm 1/3 trên đường nối khớp bàn ngón chân 2 với gót chân.

2. Vinh huyệt – 2 Thận – Nhiên Cốc.

Vị trí: Dọc theo đường cong của xương bàn chân, phía trước vị trí cao nhất của đường cong

3. Du huyệt – 3 Thận – Thái Khê.

Vị trí: Trung điểm đường nối giữa mắt cá trong và mép gân gót.

4. Kinh huyệt – 4 Thận – Phục Lưu.

Vị trí: Từ huyệt Thái Khê đo thẳng lên 2 thốn.

5. Hợp huyệt – 5 Thận – Âm Cốc.

Vị trí: Phía sau khoeo chân, giữa gân 2 cơ ở khoeo.

https://youtu.be/0w4HotuytOQ

Leave a Comment