HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TIỂU TRƯỜNG

1.
Tĩnh huyệt- 1 TTr- Thiếu Trạch.

Vị trí: Góc cách chân móng tay út 0,1 thốn.

2. Vinh huyệt- 2 TTr- Tiền Cốc.

 Vị trí: Viền ngón tay 5 phía ngoài, ranh giới da sáng màu và tối màu, huyệt nằm trên khớp bàn ngón tay 5.

3. Du huyệt- 3TTr- Hậu Khê.

Vị trí: Tay ngón tay út hơn co, huyệt nằm ở nếp lằn chỉ tay phía ngón út dưới khớp bàn ngón tay 5.

4. Nguyên huyệt- 4 TTr- Uyển Cốt.

Vị trí: Chỗ lõm gần cổ tay ở rìa ngón tay út.

5.
Kinh huyệt- 5 TTr- Dương Cốc.

Vị trí: Đi theo rìa ngón tay út, chỗ giao với cổ tay là huyệt.

Huyệt dương cốc

6. Hợp
huyệt- 6 TTr- Tiểu Hải.

Tay hơi co, huyệt nằm ở chỗ lõm mỏm khuỷu tay

Leave a Comment