HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH TỲ

1. Tĩnh huyệt – 1 Tỳ – Ẩn Bạch

Vị trí: Góc ngón chân cái, cách móng chân 0,1 thốn.

2. Vinh huyệt – 2 Tỳ – Đại Đô.

Vị trí: Chỗ lõm phía trước khớp bàn ngón chân cái.

3. Du huyệt – 3 Tỳ – Thái Bạch.

Vị trí: Chỗ lõm phía sau khớp bàn ngón chân cái, ranh giới giữa da sáng màu và sậm màu

4. Kinh huyệt – 4 Tỳ – Thương Khâu.

Vị trí: Chỗ lõm phía trước mắt cá trong, giữa gân cơ chân và mắt cá trong

Huyệt Thương Khâu

5. Hợp huyệt – 5 Tỳ – Âm Lăng Tuyền.

Vị trí: Chỗ lõm tạo bởi thân xương chày và đầu trên xương chày.

https://youtu.be/mhZBX1LDfi8

Leave a Comment