HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN ĐƯỜNG KINH VỊ

1. Tĩnh huyệt – 1 Vị – Lệ Đoài.

Vị trí: Cách góc móng ngoài ngón chân 2 0,1 thốn.

2. Vinh huyệt – 2 Vị – Nội Đình.

Vị trí: Giữa kẽ ngón chân 2-3 đo lên 0,5 thốn.

3. Du huyệt- 3 Vị- Hãm Cốc.

Vị trí: Từ huyệt Nội Đình đo lên 2 thốn.

4. Nguyên huyệt – 4 Vị – Xung Dương

Vị trí: Dưới huyệt Giải Khê( 5 Vị) 1,5 thốn nơi có động mạch đập.

5. Kinh huyệt – 5 Vị – Giải Khê.

Vị trí: Nằm ở chính giữa cổ chân.

6. Hợp huyệt – 6 Vị – Túc Tam Lý.

Vị trí: Đặt ngón tay trỏ vào góc dưới xương bánh chè, ngón tay út chỉ vào đâu ở đó là huyệt.

 

https://youtu.be/nC_O4eoq_Qg

Leave a Comment