LỤC KHÍ TƯƠNG SINH, TƯƠNG KHẮC

Trích sách “Lục khí” tác giả Thuận Phong( Bs. Vũ Đức Đại)

Hành của tạng phủ

Lục khí gồm 6 hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Thử.

Lục khí tương sinh

Lục khí tương khắc

Thủy khắc Hỏa

Hỏa khắc Thủy

Kim khắc Mộc

Mộc khắc Kim

Thổ khắc Thử

Thử khắc Thổ

Các cơ quan chính trong cơ thể

Các tạng: Tâm (Tim+ Não), Can (Gan), Tỳ (Tuỵ+ Lá Lách), Phế (Phổi), Thận, Tâm Bào Lạc (Màng tim, màng não).
Các phủ: Đởm (Túi mật), Tam tiêu, Đại trường (Ruột già), Bàng quang, Tiểu trường (Ruột non), Vị (Dạ dày).
Lưu ý: Các chú thích trong ngoặc tuy không thể hiện hoàn toàn tạng phủ về mặt cấu tạo và chức năng trong Đông Y nhưng là cách tiếp cận dễ hiểu nên tôi vẫn đưa vào.

Hành của tạng phủ

Tạng Thận Tâm Can TBL Tỳ Phế
Phủ TTr Đởm 3T Vị ĐTr BQ
Hành Thủy Thử Mộc Hỏa Thổ Kim
Hành của tạng phủ theo quan điểm của Lục khí

Chú thích:
TBL: Tâm Bào Lạc, TTr: Tiểu trường, 3T: Tam Tiêu, ĐTr: Đại trường, BQ: Bàng Quang.
Tạng thuộc Âm, phủ thuộc Dương. Mỗi hành sẽ gồm có một tạng, một phủ. Ví dụ hành Thuỷ có tạng là Thận, phủ là Tiểu trường, ta gọi Thận là Âm Thuỷ, Tiểu trường là Dương Thuỷ. Các hành khác gọi tương tự như vậy

Video bài giảng( Trích từ khóa học Lục Khí- Bác sĩ: Vũ Đức Đại)

 

Comments are closed.