CHƯƠNG TRÌNH
Y MỆNH SỐ 3- Quý nhân-貴人

TIÊN NHÂN CHỈ LỘ- THẬP BỘ VÔ XA

CUỘC SỐNG

LUÔN LUÔN CÓ NHỮNG KHÓ KHĂN

Đôi khi ta không thể một mình tự giải quyết

Ta cần đi tìm người giúp đỡ ta

Những người sẵn sàng giúp đỡ ta, chỉ đường cho ta gọi là Quý Nhân- 貴人

 QUÝ NHÂN -貴人

Là người có trí tuệ, có khả năng giúp ta
Là người sẵn sàng giúp đỡ ta giải quyết khó khăn

Tìm được Quý Nhân giúp ta khó khăn sẽ mau chóng qua đi, cuộc sống sẽ được thuận lợi

TÌM QUÝ NHÂN TRONG BẢN ĐỒ Y MỆNH

Tấm bản đồ trời ban được thành lập dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh của mỗi người

Bạn sẽ được

Tạo lập bản đồ Y Mệnh của riêng mình dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh của bạn

Hướng dẫn đọc bản đồ Y Mệnh để tìm ra Quý Nhân của mình trong buổi học online

Bạn sẽ biết được

1. Nơi bạn có thể tìm được Quý Nhân

2. Thời gian Quý Nhân xuất hiện

3. Cách cầu Quý Nhân

Hình thức học

Học qua video được gửi cho bạn

PHÍ THAM GIA

Phí tham dự chương trình: 400.000đ
Học viên Lục Khí chỉ còn: 300.000đ
Phí tạo lập bản đồ Y Mệnh( Nếu chưa có): 200.000đ/ 1 Y Mệnh

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ
 ĐĂNG KÍ THAM GIA Y MỆNH SỐ 3

Bấm vào phía dưới để đăng kí