So sánh Lục Khí với Diện Chẩn, Khí Công Y Đạo và Tác Động Cột Sống

Trong những bạn quan tâm đến Lục Khí có rất nhiều bạn đã, đang học và thực hành các môn y học bổ sung như diện chẩn, đồng ứng trị liệu phắp, khí công y đạo, thập chỉ đạo, tác động cột sống,… Ưu điểm của Lục khí cũng như các môn y học bổ sung kể trên đều là:

  • Đơn giản, dễ học, dễ thực hành.
  • An toàn, hiệu quả.
  • Bổ sung những nhiều thiếu xót cho tây y, y học hiện đại, giúp cho bệnh nhân có được kết quả tốt nhất.

Tuy nhiên giữa Lục khí và các môn kể trên có những điểm khác biệt, bài viết này nhằm giúp người học có thể phân biệt được sự khác biệt, qua đối vận dụng, kết hợp các môn với nhau một cách hiệu quả.

Lục khí và Diện chẩn

  • Điểm khác biệt lớn nhất giữa Lục Khí và Diện chẩn là huyệt. Mặc dù cả 2 bộ môn này đểu sử dụng huyệt đạo. Nhưng huyệt đạo trong Lục Khí là huyệt đạo Đông Y chính thống, còn huyệt đạo của Diện chẩn là sinh huyệt, huyệt Đông Ứng. Cách sử dụng huyệt trong Lục Khí theo các học thuyết Lục Khí, theo bát cương, tứ chẩn còn sử dụng huyệt DIện chẩn chủ yếu theo nguyên lý” Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”.
  • Về mặt hình thức, Diện chẩn cũng có sử dụng salonpas dán vào huyệt, thêm nữa chủ yếu diện chẩn sử dụng các dụng cụ diện chẩn, hoặc dùng tay bấm vào huyệt. Do là các sinh huyệt, vậy nên khi bấm các huyệt này bệnh nhân có cảm giác đau buốt, đau nhiều. Lục khí chỉ sử dụng hình thức dán huyệt, hoặc châm cứu sau này phát triển cả cấy chỉ, khi dán vào huyệt đạo lục khí thì không đau, không tê buốt như khi bấm huyệt Diện Chẩn. Lục Khí không cần dùng cụ.

Lục khí và Khí công y đạo

  • Lục khí là môn đông y châm cứu, dán huyệt. Còn khí công y đạo là môn khí công tập luyện. Mặc dù cùng một nguồn gốc đông y. Nhưng khí công y đạo còn kết hợp thêm các hiểu biết về y học hiện đại về huyết áp, đường huyết. Dùng các máy đo huyết áp, máy đo đường huyết.
  • Còn lục khí là môn đông y châm cứu, dán huyệt thuần túy, sử dụng các học thuyết âm dương, lục khí, bát cương tứ chẩn, sử dụng huyệt đạo để chữa bệnh.

Lục khí và tác động  cột sống

  • Môn tác động cột sống Việt Nam do thầy Nguyễn Tham Tán phát triển, nhờ sự hiểu biết về cột sống. Dựa vào nắn chỉnh các đốt sống từ đó điều chỉnh các cơ quan nội tạng thôi qua các thần kinh ở các đốt sống.
  • Còn lục khí sử dụng các huyệt đạo của ngũ duy huyệt, không có huyệt ở vùng lưng, không tác động trực tiếp vào các đốt sống.
  • Tác động cột sống chủ yếu sử dụng các thủ pháp day, bấm, rung, xoa ở vùng lưng, cột sống. Còn Lục khí sử dụng dán huyệt, hoặc châm cứu.

Lục khí và các môn diện chẩn, khí công y đạo, tác động cột sống,… đều là những anh em trong ngôi nhà y học. Mỗi môn đều có những nét đặc sắc và hiệu quả riêng, cần phải hiểu, học Lục khí và các môn kể trên để giúp cho bệnh nhân chúng ta có kết quả tốt nhất. Hơn nữa Lục khí, diện chẩn, khí công y đạo, tác động cột sống đều là những di sản của ngườ Việt ta, ta cần phải học tập, bảo tồn, gìn giữ và phát triển nó.

Comments are closed.