Đường đi các đường kinh

Hỗ trợ học viên LKTC bậc 1:  Các đường kinh ở tay Kinh Phế Kinh Đại trường Kinh Tâm bào Kinh Tam tiêu Kinh Tâm Kinh Tiểu trường Đường kinh … Đọc tiếp

HUYỆT LỤC KHÍ TRÊN KINH ĐỞM

1. Tĩnh huyệt – 1 Đởm – Túc Khiếu Âm. Vị trí: Bên ngoài ngón chân thứ 4, cách góc móng chân 0,1 thốn. 2. Vinh huyệt – 2 Đởm … Đọc tiếp