ĐƯỜNG KINH VÀ HUYỆT

Trích sách “Lục khí” tác giả Thuận Phong( Bs. Vũ Đức Đại) 1. Huyệt là gì? Các tạng, phủ là cơ quan nằm trong cơ thể, khi các cơ quan … Đọc tiếp

LỤC KHÍ TƯƠNG SINH, TƯƠNG KHẮC

Trích sách “Lục khí” tác giả Thuận Phong( Bs. Vũ Đức Đại) Hành của tạng phủ Lục khí gồm 6 hành: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, Thử. Lục khí tương … Đọc tiếp