CHƯƠNG TRÌNH
Y MỆNH THÁNG 5- THIÊN MỆNH-天命 

MỆNH LỆNH CỦA TRỜI

 
 

 THIÊN MỆNH-天命 

Vạn vật sinh ra đều có thiên mệnh

 

Thiên mệnh của cá là bơi 

 

Thiên mệnh của chim là bay

 

Thiên mệnh của hoa là làm đẹp cho đời

 

 THIÊN MỆNH-天命 

Mỗi người đều có một thiên mệnh
Là mục đích sống, ý nghĩa sống mà trời ban cho

 

Sống đúng Thiên Mệnh thì cuộc sống sẽ được bình an và hạnh phúc

 

TÌM THIÊN MỆNH TRONG BẢN ĐỒ Y MỆNH

Tấm bản đồ trời ban được thành lập dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh của mỗi người

 
 

Bạn sẽ được

Tạo lập bản đồ Y Mệnh của riêng mình dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh của bạn

 

Hướng dẫn đọc bản đồ Y Mệnh để tìm ra thiên mệnh của mình trong buổi học online

 
 

Bạn sẽ biết được

1. Thiên Mệnh của mình , mục đích sống ý nghĩa sống của mình.
2. Biết được bài học lớn trong cuộc đời mà mình cần phải học.
3. Tìm được niềm vui trong sâu thẳm tiềm thức.

 

Bạn sẽ tìm được thành công và hạnh phúc khi biết thiên mệnh của mình

 

Học qua video bài giảng

 
 

PHÍ THAM GIA

Phí tham dự chương trình: 400.000đ
Học viên Lục Khí chỉ còn: 300.000đ
Phí tạo lập bản đồ Y Mệnh( Nếu chưa có): 200.000đ/ 1 Y Mệnh

 

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ
 ĐĂNG KÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

 

Bấm vào phía dưới để đăng kí, Messeger Facebook hiện ra, và điền các thông tin đăng kí theo yêu cầu

Nếu không đăng kí được thì bạn bình luận phía dưới để Lục Khí hỗ trợ bạn nhé

 
 

 

 

GỌI NGAY

 

Nếu cần hỗ trợ thêm vui lòng gọi: +84397609660