Xây dựng bộ Âm Kim thủ châm

Bài này nói về lý thuyết xây dựng bộ Âm Kim thủ châm. Phần thực hành xác định huyệt thuộc bộ Âm Kim thủ châm xem tại đây:

Tác dụng

Bộ Kim thủ châm lấy kinh Phế làm chủ kinh, các kinh Đại Trường, Tâm Bào Lạc, Tam Tiêu, Tâm, Tiểu Trường làm phụ kinh. Chủ trị các bệnh liên quan đến phổi, hô hấp như:

Cách xây dựng bộ Âm Kim thủ châm

( Xem thêm sách Lục khí- bác sĩ Vũ Đức Đại trang 139)

Video hướng dẫn:

Comments are closed.