Xây dựng bộ Dương Thổ thủ châm

Phần này là phần lý thuyết cách xây dựng bộ Dương Thổ thủ châm. Phần thực hành xác định huyệt xem ở đây:

Tác dụng

Xây dựng bộ huyệt:

Video hướng dẫn:

Comments are closed.